Dịch vụ

Tư Vấn Giám Sát

TƯ VẤN GIÁM SÁT

 

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho một công trình xây dựng, ngoài việc lựa chọn một đơn vị thi công tốt thì bên cạnh đó không thể thiếu vai trò quan trọng của đơn vị Tư vấn giám sát. Giám sát thi công công trình là công việc hết sức quan trọng để quá trình thi công trình đảm bảo thực hiện đúng hồ sơ thiết kế, theo đúng quy chuẩn xây dựng, phát hiện và xử lí các chi tiết sai sót tại hiện trường, đảm bảo về chất lượng công trình tốt nhất cho công tác nghiêm thu và sử dụng sau này.

Với đội ngũ kỹ sư giám sát có trình độ Đai học trở lên, Công Ty Mộc Hà đảm bảo những quyền lợi tối đa và chất lượng cho chủ đầu tư và công trình. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần đạo đức trong nghề nghiệp, làm việc chính trực và có trách nhiệm nghề nghiệp cao. Đây là giá trị cốt lõi mang đến chất lượng tốt nhất cho mọi công trình.

 

NỘI DUNG QUY TRÌNH TƯ VẤN GIÁM SÁT SẼ BAO GỒM

Giám sát chất lượng: Bảo đảm các hạng mục công trình được thi công đúng kỹ thuật, bản vẽ thiết kế.

Giám sát khối lượng, giá thành nguyên vật liệu: Theo dõi, thống kê số lượng, khối lượng đầu vào và đầu ra, đáp ứng các vật tư, vật liệu theo tiến độ công trình.

Giám sát an toàn lao động: Bảo đảm đơn vị thi công có trang bị đầy đủ những dụng cụ, thiết bị, đồng phục theo đúng tiêu chuẩn an toàn lao động.

Giám sát tiến độ: Bảo đảm công trình thực hiện theo đúng tiến độ đề ra ban đầu theo từng giai đoạn, hạng mục và toàn công trình.

 

CÔNG TY MỘC HÀ CAM KẾT

- Thực hiện đúng hợp đồng tư vấn đã ký
- Không nghiệm thu khối lượng không đạt chất lượng
- Đề xuất ý kiến, phát hiện và cảnh báo với chủ đầu tư những bất hợp lý
- Không được có bất cứ những hành vi nào làm sai lệch kết quả giám sát
- Từ chối yêu cầu không đúng pháp luật
- Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn, qui phạm
- Không có quan hệ lệ thuộc nhà thầu hoặc/và đơn vị thi công
- Trực tiếp thực hiện giám sát một cách độc lập
- Chấp nhận và có khả năng bồi thường, xử phạt khi có những trường hợp theo quy định