NHÀ A HIẾU - LÁI THIÊU, BÌNH DƯƠNG

          Một số hình ảnh nổi bật nhà A Hiếu - Lái thiêu, Bình Dương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết Thi công xây dựng

Thiết kế: CTY LEDECOR & DAGIA

 

 

 

Thi công: CTY XÂY DỰNG MỘC HÀ

 

 

 

Chủ đầu tư: A HIẾU

 

 

 

Quy mô: TRỆT MÁI THÁI

 

 

 

Địa điểm: BÌNH DƯƠNG

 

 

 

Hoàn thành: 07/2018