NHÀ ANH TUẤN - TÂN BÌNH

     Một số hình ảnh tiêu biểu nhà Anh Tuấn - Quận Tân Bình, đã được thi công và đưa vào sử dụng.